Om Nya Kungsberget

Lejonfastigheter arrangerar, på uppdrag av Linköpings kommun, en öppen arkitekttävling för kvarteret Nya Kungsberget – en plats för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Vision

Visionen för projektet är: Nya Kungsberget – ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv.

Nya Kungsberget, med placering vid Drottningtorget, får ett centralt läge i den växande innerstaden. Med utbildning, idrott och kultur i centrum, och i samverkan med olika publika aktiviteter, ska Nya Kungsberget bli en betydelsefull mötesplats för Linköpingsbor i olika åldrar. Kvarteret ska binda samman innerstaden med den nya stadsdelen Stångebro och Tannefors. Byggnaderna ska kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och trygghet. Nya Kungsberget ska erbjuda ett gott stöd för de pedagogiska verksamheterna och genom sin arkitektur sända signaler om vikten av kunskap och lärande.

Kvarteret Nya Kungsberget ska stå länge och ska fungera väl för både nutida och framtida behov. 

Mål och syfte

Målet med arkitekttävlingen är att utse det förslag som bäst svarar på uppställda krav för:

  • En helhetslösning, i form av volymstudie, för kvarteret Nya Kungsberget. En lösning som tillgodoser lokalbehov för skola, idrott och kultur, behov av utemiljö, logistik kring byggnaden och relation till kringliggande bebyggelse. Nya Kungsberget ska till största delen innehålla utbildningsverksamhet.
  • Huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, som erbjuder en berörande och intressant arkitektur, som uttrycker visionen för Nya Kungsberget och som löser ställda funktions- och miljökrav.

Syftet är att efter genomförd tävling, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, förhandla med vinnande arkitektteam om uppdraget att projektera huvudbyggnaden samt vidareutveckla volymstudier för kvarteret i samband med kommande detaljplaneprocess.


Dokument

  Tävlingsdokument Nya Kungsberget